SẢN PHẨM
CHẤT THAY THẾ ACID ACETIC (CÓ TÍNH NĂNG BUFFER)