SẢN PHẨM
Hồ tăng ánh dùng cho vải Cotton, Nylon (Ánh trắng, Ánh đỏ, Ánh xanh)