SẢN PHẨM
Quang sắc dùng cho vải Cotton, Nylon (Ánh trắng, Ánh đỏ, Ánh xanh)