SẢN PHẨM
Quang sắc dùng cho vải PE (Ánh trắng, Ánh đỏ, Ánh xanh)