Giới thiệu
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tầm nhìn: Xây dựng  HX thành một tập đoàn kinh tế có uy tín trên thị trường, mang đẳng cấp Q.tế, Phấn đấu là Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường

- Sứ mệnh:Mang lại sự yên tâm và lợi ích cao nhất cho khách hàng, thỏa mãn các nhu cầu của Khách hàng bằng những SP, dịch vụ có lợi thế vượt trội; Tiết kiệm chi phí NVL, thân thiện với môi trường

- Triết lý KD: Một DN thành công và phát triển bền vững chỉ khi tất cà CBCNV trong công ty đều sẵn sàng phục vụ tận tâm, tận lực cho khách hàng bằng tất cả niềm hăng say, đam mê, sự chuyên nghiệp…Nhằm cống hiến cho XH bằng tất cả tài năng và trí lực của mình

- Giá trị cốt lõi:-Ứng xử lịch sự-Văn minh

- Hành xử đúng đắn

- Thực hiện cam kết

- Chấp hành kỷ luật

- Tích lũy mọi tinh hoa

- Nhiệt tình sáng tạo

- Cẩn thận-Chu đáo

- Chủ động hợp tác-Chia sẻ