Giới thiệu
THÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

Hãy không ngừng mơ ước, hãy không ngừng nỗ lực! “Câu hỏi chúng ta đặt ra không phải là “Tại sao không hạ thấp mục tiêu xuống?” mà nên là “Làm thế nào để đạt được mục tiêu?”. Câu hỏi cũng không phải là “Chúng ta có nên giảm bớt những ước mơ, hoài bão của mình ?” mà nên là làm thế nào để chúng ta có đủ dũng cảm để dám ước mơ và có thể nuôi dưỡng ước mơ của mình?”, Và biến ước mơ đó thành sự thật !