HUNTEX ASA-07 là chất hoạt tính cao phân tử bọt thấp, là chất giặt chống lem dùng cho quá trình in nhuộm hoặc ngâm nhuộm của màu nhuộm hoạt tính, phân tán, trực tiếp, có hiệu quả rất ưu việt. Đối với quá trình giặt sau nhuộm của vải cotton ,có tác dụng làm tăng độ bền giặt. Còn đối với quá trình giặt sau nhuộm sợi Cotton, khi sử dùng cùng chất cầm màu có thể làm tăng độ bền giặt nước của vải sọc. Ngoài ra trong quá trình in nhuộm của vải cotton, có hiệu quả chống lem từ các loại trầm tích rất tốt.

" /> CHẤT CHỐNG LEM | Hóa chất Hùng Xương
SẢN PHẨM
CHẤT CHỐNG LEM
CHẤT CHỐNG LEM
Mã sản phẩm: ASA-07
Giá: 0 đ

HUNTEX ASA-07 là chất hoạt tính cao phân tử bọt thấp, là chất giặt chống lem dùng cho quá trình in nhuộm hoặc ngâm nhuộm của màu nhuộm hoạt tính, phân tán, trực tiếp, có hiệu quả rất ưu việt. Đối với quá trình giặt sau nhuộm của vải cotton ,có tác dụng làm tăng độ bền giặt. Còn đối với quá trình giặt sau nhuộm sợi Cotton, khi sử dùng cùng chất cầm màu có thể làm tăng độ bền giặt nước của vải sọc. Ngoài ra trong quá trình in nhuộm của vải cotton, có hiệu quả chống lem từ các loại trầm tích rất tốt.


Đặt hàng

Tính trạng

 1. Ngoại quan    : Thể lỏng màu vàng trong suốt
 2. Thành phần   : Chất hoạt động bề mặt cao phân tử
 3. Tính ion         : Phi/dương ion
 4. Độ pH             : 3.5 + 1.0 ( 25oC, 1% dung dịch nước)
 5. Tinh tan         : Dễ dàng tan trong nước lạnh hoặc nước ấm

Đặc tính

 1. Là chất hoạt tính bọt thấp, thao tác dễ dàng.
 2. Tính ổn định cao, hiệu quả giặt chống lem rất ưu việt.
 3. Làm tăng độ bền giặt nước, nâng cao chất lượng của sản phẩm.
 4. Đều có thể sử dụng cho quá trình ngâm nhuộm hoặc in nhuộm.

Phương pháp sử dụng

 1. Phương pháp tận trích, lượng sử dụng kiến nghị :  1.0 g/l -> 2.0 g/l
 2. Phương pháp liên tục, lượng sử dụng kiến nghị :  2.0 g/l-> 5.0 g/l

 

Để tăng hiệu quả trong việc giặt sau nhuộm phẩm phân tán đạt được độ bền màu cao, thường kết hợp với các chất giặt trong môi trường Acid hoặc Kiềm:

Giặt trong môi trường Acid:

 1. Chất giặt môi trường Acid WAA-49          : 2.0 g/l
 2. Chất giặt chống lem ASA-07                      : 0.5g/l

Nhiệt độ 80oC x 30 phút , xả nước.

Sản phẩm khác