Sản phẩm

HDB-42

Mã sản phẩm : HDB-42

Giá bán : LIÊN HỆ

HUNTEX HDB-42

Hồ đốt bông

TÍNH CHẤT CHUNG

Ngoại quang             : thể lỏng trắng sữa

Thành phần               : Chất hoạt động bề mặt hỗn hợp

Tính ion                     : phi ion

Độ pH                         : 2 + 1

Tính ổn định                         : Bảo quản 1 năm dưới nhiệt độ thường.

ĐẶC TÍNH

  1. Thích hợp sử dụng cho với PE, Cotton, Cotton nhân tạo.
  2. Chất này có thể loại bỏ sợi cotton hoặc cotton nhân tạo để lại hoa văn của sợi PE. Đồng thời đạt đến hiệu quả rất rõ ràng.
  3. Khi sử dụng phải chọn loại trướng chịu axít cao để phối hợp sử dụng chung.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

  1. Đốt bông thông thường:

Trướng dùng cho đốt bông                 70 ~ 60%
Chất đốt bông                                       30 ~ 40%

      100%

Phương pháp chế xuất trướng hồ đốt bông : trướng in : Nước = 10% : 90%, nghĩa là 1kg Bột đậu và 9kg Nước pha thành 10kg hồ đốt bông.

            Cách hong nóng:

In bông ® làm khô sơ bộ ® sấy nóng (130 ~ 160oC x 2~ 3 phút) ® xả nước ® làm khô.

  1. Đốt bông vô màu:

Như phương pháp A, nhưng cần thêm vào thuốc nhuộm phân tán chịu acid cao (thuốc nhuộm nên pha với lượng nước thích hợp trước, đưa 5% lượng dùng thêm vào trong hồ đốt bông mới pha chế. )

Chưng ở nhiệt độ cao:

In bông ® làm khô sơ bộ ® chưng (180 ~ 190oC x 60 giây) ® xả nước ® làm khô.

CHÚ Ý:

- Căn cứ tính chịu nhiệt của vải không giống nhau, hãy điều thử nhiệt độ sấy khô.

- Sau khi thêm chất đốt bông vào trong trướng đậu, cần sử dụng hết trong thời gian ngắn, phòng ngừa trướng đậu chảy nước.

- Thời gian xả nước trướng vảy cần phải nhanh, không để qua đêm, sau khi nùi caosu cần phải qua nhiệt liền, tránh lệt viền.

- Khi nhiệt độ cao 180 ~ 190oC cần thêm vào hồ 3 ~ 5% Urê phòng ngừa carbon hóa.

- Nếu như cần độ trắng huỳnh quang, xin cho thêm vào 1 ~ 3 % polyester huỳnh quang