Chương Trình Thực Hiện 5S | Hóa chất Hùng Xương

Tin tức
Chương Trình Thực Hiện 5S

Ngày đăng: 09-05-2018

Đội 5S đi kiểm tra nhà máy.Kho thành phẩm

Các tin khác
KHỞI CÔNG NHÀ MÁY QUÂN XƯƠNG
DANH MỤC SẢN PHẨM ĐẠT CHỨNG NHẬN BLUESIGN
Chương Trình Thực Hiện 5S
Công Ty Đang Thực Hiện Đạt Chứng Nhận Bluesign
Xưởng hóa chất tại Long An
Công ty TN Hóa Chất Hùng Xương - được thành lập năm 2001 cho đến nay là một trong những sản xuất hóa chất hàng đầu tại Việt Nam.
Nhà máy hóa chất tại Long An
Công ty TN Hóa Chất Hùng Xương - được thành lập năm 2001 cho đến nay là một trong những sản xuất hóa chất hàng đầu tại Việt Nam.