Tạp vụ | Hóa chất Hùng Xương

Thông tin tuyển dụng
Tạp vụ

Ngày đăng: 22-08-2016

 

 Tải files ứng tuyển và mô tả công việc tại ĐÂY!! 

 

  Ứng tuyển

Thông tin liên hệ
Họ tên
E-mail
Điện thoại
Địa chỉ

Các tin khác
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên lái xe
Kế toán bán hàng
Thư ký
Nhân viên văn phòng (Tiếng Hoa)
Tạp vụ