Thông tin tuyển dụng | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Khối Sản Xuất Lao động phổ thông 10 Nam 4,5-6tr 04/2019
Phòng HCNS NV Hành chánh – Lễ tân 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2019
Phòng HCNS Chuyên viên pháp lý 01 Nam Thỏa Thuận 04/2019
Phòng HCNS Chuyên viên BHXH, tiền lương, Nhân sự 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2019
Phòng HCNS Chuyên viên BHXH, tiền lương, Nhân sự 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Phòng Kinh doanh Nhân viên kinh doanh 03 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Nhân viên lái xe 02 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Chuyên viên pháp lý 01 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS NV Hành chánh – Lễ tân 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Phòng Kế Toán Kế toán bán hàng 02 Nữ Thỏa Thuận 04/2018