Thông tin tuyển dụng | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Phòng Kinh doanh Trưởng phòng kinh doanh 01 Nam hoặc Nữ 15-20tr 31/07/2019
Phòng Kế toán Kế toán kiêm Quản lý kho 01 Nam hoặc Nữ 5-8tr 31/07/2019
Phòng HCNS Trưởng phòng hành chính nhân sự 01 Nam hoặc Nữ 15-18tr 31/07/2019
Kế toán Kế toán tổng hợp 01 Nam hoặc Nữ 9-12tr 31/07/2019
Phòng HCNS Nhân viên văn phòng - Thư ký 01 Nữ 5-9tr 31/07/2019
Phòng HCNS NV Hành chánh – Lễ tân 01 Nữ 5-8tr 31/07/2019
Phòng HCNS Nhân viên lái xe 01 Nam Thỏa Thuận 31/07/2019