Thông tin tuyển dụng Hồ Chí Minh | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Hồ Chí Minh
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Phòng Kinh doanh Trưởng phòng kinh doanh 01 Nam hoặc Nữ 15-20tr 31/07/2019
Phòng HCNS Nhân viên lái xe 01 Nam Thỏa Thuận 31/07/2019