Thông tin tuyển dụng Hồ Chí Minh | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Hồ Chí Minh
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Nhân viên Lái Xe 02 Nam Thỏa Thuận 12/2017
Nhân viên kế toán 03 Nữ Thỏa Thuận 12/2017
Thư ký Giám Đốc - Phiên Dịch (Anh Văn) 01 Nữ Thỏa Thuận 12/2017
NV Lễ Tân 01 Nữ Thỏa thuận 12/2017
Nhân viên kinh doanh 05 Nam Thỏa Thuận 12/2017