Thông tin tuyển dụng Hồ Chí Minh | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Hồ Chí Minh
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Phòng Kinh doanh Nhân viên kinh doanh 03 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Nhân viên lái xe 02 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng Kế Toán Kế toán bán hàng 02 Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Thư ký 02 Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Nhân viên văn phòng (Tiếng Hoa) 01 Nam/Nữ Thỏa thuận 04/2018
Phòng HCNS Tạp vụ 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2018