Thông tin tuyển dụng Long An | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Long An
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Nhân viên kế toán 03 Nam/Nữ Thỏa Thuận 12/2017
Nhân viên Phụ kho 02 Nam 5-6tr 12/2017
Chuyên viên HCNS 02 Nam Thỏa Thuận 12/2017
NV phòng thí nghiệm 02 Nam Thỏa Thuận 12/2017
Nhân viên Bảo Trì Điện - Máy Móc 01 Nam 5-7tr 12/2017
Lao động phổ thông 50 Nam 4,5-6tr 12/2017