Thông tin tuyển dụng Long An | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Long An
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Phòng HCNS Chuyên viên nhân sự 02 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Chuyên viên pháp lý 01 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng Thí Nghiệm NV phòng thí nghiệm 02 Nam/Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Khối Sản Xuất Lao động phổ thông 10 Nam 4,5-6tr 04/2018