Thông tin tuyển dụng Long An | Hóa chất Hùng Xương
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Long An
Tên phòng Chức danh tuyển dụng Số lượng Giới tính Mức lương Thời gian tuyển
Khối Sản Xuất Lao động phổ thông 10 Nam 4,5-6tr 04/2019
Phòng HCNS NV Hành chánh – Lễ tân 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2019
Phòng HCNS Chuyên viên pháp lý 01 Nam Thỏa Thuận 04/2019
Phòng HCNS Chuyên viên BHXH, tiền lương, Nhân sự 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2019
Phòng HCNS Chuyên viên BHXH, tiền lương, Nhân sự 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS Chuyên viên pháp lý 01 Nam Thỏa Thuận 04/2018
Phòng HCNS NV Hành chánh – Lễ tân 01 Nữ Thỏa Thuận 04/2018
Khối Sản Xuất Lao động phổ thông 10 Nam 4,5-6tr 04/2018