BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHẤT CHỐNG GÃY LÀM MỀM POLYESTER HUNTEX AC-24