BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHẤT HỒ MỀM HÚT NƯỚC HUNTEX ASSP-06