GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG

Công ty TNHH Hóa chất Hùng Xương được thành lập tháng 11 năm 2001. Với 
gần 20 năm kinh nghiệm, Hùng Xương là một trong những doanh nghiệp
trong nước có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất
phục vụ cho ngành công nghiệp nhuộm.

Chuyên sản xuất kinh doanh các loại hóa chất trợ thuốc nhuộm sử dụng trong 
ngành dệt, nhuộm, in bông vải sợi, hóa chất trợ xử lý 

nước thải, giặt Wash, sáp bôi trơn sợi, bút viết vải v...v...

BLUESIGN – Thụy Sỹ, là một hệ thống tổng thể cung cấp các giải pháp trong 
chế biến và sản xuất bền vững cho các ngành và thương hiệu. Dựa trên 

các tiêu chí nghiêm ngặt, các vật liệu và dịch vụ phụ trợ được phát triển để 

hỗ trợ đặc biệt cho công ty trong quá trình phát triển bền vững. 
Với tư cách
là một cơ quan có thẩm quyền độc lập tại Thụy Sỹ, BLUESIGN kiểm tra tiến độ 
mà một công ty đã đạt được trong nỗ lực này, liên tục phát triển thêm các 
giải pháp và liên tục tối ưu hóa các tiêu chí bền vững của công ty.